ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2020/07/03 23:14]
dhamma
ปฏิสัมภิทามรรค_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{wst>ปฏิสัมภิทามรรค head}}{{wst>ฏิัมภิทามรรค sidebar}}+{{template:ปฏิสัมภิทามรรค head}}{{template:​ฉบับรับำนวน head|}}
 ==วรรคที่ 1 มหาวรรค== ==วรรคที่ 1 มหาวรรค==
 #​[[ปฏิสัมภิทามรรค 01-1 มหาวรรค#​ญาณกถา|ญาณกถา]] #​[[ปฏิสัมภิทามรรค 01-1 มหาวรรค#​ญาณกถา|ญาณกถา]]