เนตติปกรณ์_05_นยสมุฏฐาน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
เนตติปกรณ์_05_นยสมุฏฐาน [2020/10/09 22:04]
dhamma [อังกุสนัยและติปุกขลนัย]
เนตติปกรณ์_05_นยสมุฏฐาน [2021/01/02 20:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-{{wst>เนตติใหม่ head| }}{{wst>เตติใหม่ sidebar}}+{{template:เนตติใหม่ head| }}{{template:​ฉบับปรับสำวน head|}}
 =นยสมุฏฐาน= =นยสมุฏฐาน=
 ==นันทิยาวัฏฏนัย== ==นันทิยาวัฏฏนัย==