เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส [2021/08/12 04:30]
dhamma
เนตติปกรณ์_01_สังคห-อุทเทส-นิทเทส [2021/08/12 04:45] (ฉบับปัจจุบัน)
dhamma
บรรทัด 54: บรรทัด 54:
 ----- -----
  
-<SUB>​นิรุตติพยัญชนบทแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์. รูปวิเคราะห์แสดงสภาวะ (สิ่งที่มีองค์ประกอบ) ของศัพท์. ท่านจึงใช้คำว่า นย เพราะหาระแสดงพยัญชนะ ส่วนนยะแสดงสภาวะ. ไม่ได้หมายถึง นยะ 5, และไม่ได้หมายถึงสภาวธรรม. "​นย"​ที่นี้หมายถึงนิรุตติพยัญชนบท.</​SUB>+<sub>​นิรุตติพยัญชนบทแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์. รูปวิเคราะห์แสดงสภาวะ (สิ่งที่มีองค์ประกอบ) ของศัพท์. ท่านจึงใช้คำว่า นย เพราะหาระแสดงพยัญชนะ ส่วนนยะแสดงสภาวะ. ไม่ได้หมายถึง นยะ 5, และไม่ได้หมายถึงสภาวธรรม. "​นย"​ที่นี้หมายถึงนิรุตติพยัญชนบท.</​sub>
  
 ----- -----