ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร [2022/07/02 21:59]
dhamma [อนุสัย]
ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร [2022/07/02 22:00]
dhamma [สติปัฏฐาน]
บรรทัด 52: บรรทัด 52:
 ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1x1PBkVOHwgbuxl0oDSZl-Z3SbBBOqIIJOQ51uU4XCoE/​edit ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1x1PBkVOHwgbuxl0oDSZl-Z3SbBBOqIIJOQ51uU4XCoE/​edit
 ==สติปัฏฐาน== ==สติปัฏฐาน==
 +ดู [[มหาสติปัฏฐานสูตร_ฉบับปรับสำนวน|เหตุเกิดพระสูตร]]
 =บาลี= =บาลี=
 ==ไม่เข้าใจสนธิอนุสนธิและปฏิบัติไม่ได้สภาวะ ต่อให้ทรงจำหลายสูตรได้ก็ไม่สามารถแตกฉานได้== ==ไม่เข้าใจสนธิอนุสนธิและปฏิบัติไม่ได้สภาวะ ต่อให้ทรงจำหลายสูตรได้ก็ไม่สามารถแตกฉานได้==