ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร [2022/07/03 06:43]
dhamma
ผมพัฒนาจากสายปริยัติมาสู่สายปฏิบัติได้อย่างไร [2022/07/03 06:44] (ฉบับปัจจุบัน)
dhamma
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
-=แบบทดสอบความตั้งมั่นปริยัติศาสนา= 
-https://​docs.google.com/​document/​d/​1J7kSECk0kJMV6jLJIO1vYQXSXfrfDTlmqvoiD13fkks/​edit 
-=ทำไมยังมีผู้ได้ฌาน (รวมหลักฐานอายุพระศาสนา)= 
-ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1SgDMW-Wn1L_y4P-hjfrfeKg2xrOyrXY4rMgROkUJNkk/​edit#​ 
 =ปรมัตถ์= =ปรมัตถ์=
 ==อัทธาสมยสันตติขณะในปฏิสัมภิทามรรคไม่ขัดแย้งกันถ้ารู้จักปุพพาปรสนธิ== ==อัทธาสมยสันตติขณะในปฏิสัมภิทามรรคไม่ขัดแย้งกันถ้ารู้จักปุพพาปรสนธิ==
บรรทัด 52: บรรทัด 48:
  
 อธิกรเช่นนี้เป็นของหนัก เป็นอันตรายต่อผู้กล่าว และเป็นเหตุเสื่อมแห่งศาสนาที่ร้ายแรง จงอย่าประมาทในการเปล่งวาจาแม้เล็กน้อยเถิด เพราะจิตเป็นของไปไว ทำให้ปากไวปากพล่อยไปด้วย อันตรายเกินจะเปรียบได้. ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวให้หนักขนาดนี้เลย ถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่ร้ายแรงและเป็นอันตรายจริงๆ. อธิกรเช่นนี้เป็นของหนัก เป็นอันตรายต่อผู้กล่าว และเป็นเหตุเสื่อมแห่งศาสนาที่ร้ายแรง จงอย่าประมาทในการเปล่งวาจาแม้เล็กน้อยเถิด เพราะจิตเป็นของไปไว ทำให้ปากไวปากพล่อยไปด้วย อันตรายเกินจะเปรียบได้. ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวให้หนักขนาดนี้เลย ถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่ร้ายแรงและเป็นอันตรายจริงๆ.
 +==แบบทดสอบความตั้งมั่นปริยัติศาสนา== 
 +https://​docs.google.com/​document/​d/​1J7kSECk0kJMV6jLJIO1vYQXSXfrfDTlmqvoiD13fkks/​edit 
 +==ทำไมยังมีผู้ได้ฌาน (รวมหลักฐานอายุพระศาสนา)== 
 +ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1SgDMW-Wn1L_y4P-hjfrfeKg2xrOyrXY4rMgROkUJNkk/​edit#​
 ==อนุสัย== ==อนุสัย==
 ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1x1PBkVOHwgbuxl0oDSZl-Z3SbBBOqIIJOQ51uU4XCoE/​edit ดู https://​docs.google.com/​document/​d/​1x1PBkVOHwgbuxl0oDSZl-Z3SbBBOqIIJOQ51uU4XCoE/​edit